Balistik Nedir?

Fişeğin ateşlenmesi anından itibaren, çekirdeğin namlu içerisindeki, havadaki ve hedefteki tahribatını ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalıdır. Daha geniş bir tanım yapmak gerekirse Fişek yatağındaki fişeğin ateşlenmesinin ardından fişek yatağında meydana gelen basınç –ısı değişimlerini fişek çekirdeğinin namlu içerisindeki ivmeli hareketini, çekirdeğin namluyu terk etmesinin ardından havadaki hareketlerini nihayet uçuşun sonunda hedefteki hareket ve etkilerini inceleyen bilim dalıdır ve dörde ayrılır.

  • İç Balistik: Fişek yatağındaki fişeğin ateşlenmesiyle ve fişek çekirdeğinin namluyu terk etmesi arasındaki olayların incelenmesidir. İç balistik ;Kapsülün ateşlenmesiyle barutun yanarak ortaya çıkan basıncı, Basınçla namlu içinde ileriye doğru giden çekirdeğin karşılaştığı sürtünme kuvvetini, Otomatik silahlarda mekanizmaya uygulanan geri tepme kuvvetini, Fişek yatağı ve namlu içinde oluşan yanma hızı basınç dengesini inceleyen bilim dalıdır.
  • Dış Balistik: Fişek çekirdeğinin namlu ağzından çıktıktan sonra hedefe çarpıncaya kadar geçen zaman içerisinde havanın direnci fişek çekirdeğinin yer çekimi etkisinde kalması yere düşüşü, sürüklenmesi ve dengesi ile ilgilenir.
  • Hedef Balistiği: Fişek çekirdeğinin hedefe çarptıktan sonra duruncaya kadar hedefte meydana getirdiği etkileri inceler. Hedef Balistiği çalışmalarını , hedefin canlı veya cansız olmasına göre ikiye ayırarak incelemek mümkündür. Hedef Balistiği : Hedef Balistiği cansız esnek olmayan hedeflere isabet eden fişek çekirdeği hedefi matkap gibi deler. Çekirdeğin delme gücünde fişekteki barut miktarı, ateşli silahın namlu uzunluğu, yiv-setteki yıpranma durumu, çekirdeğin özellikleri atış mesafesi ve hedefin özellikleri etkilidir. Yara Balistiği: Fişek çekirdeğinin çekirdek parçalarının veya saçma tanelerinin canlı dokuları üzerinde ve içerisinde meydana getirdikleri biyokimyasal ve fiziksel olayları atomik ve fizyopatolojik değişiklikleri hem çekirdek hem de hedef doku açısından inceleyen bilim dalıdır.
  • Adli Balistik: Ateşsiz ve Ateşli Silahların kullanıldığı olaylarda olay yerinden elde edilen delillerin bilimsel metotlar ile incelenerek , bulguların delil kimliğine kavuşturulduğu bilim dalıdır. Delilden sanığa gitmenin çok önemli olduğu günümüz polisliğinde iyice önem kazanmıştır.

izmir escort
trabzon escort dns sunucusu yanıt vermiyor sex hikayeleri seks hikayeleri free porn muzik dinle