Biyolojik Silah Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Biyolojik Silah Nedir?

Biyolojik silahlar kısaca tanımlarsak insan metabolizmasını etkileyerek etkisini gösteren biyolojik kaynaklı silahlardır. Üreyerek çoğalan mikroplar olan bakteri ya da virüslerin hedef bölgeye saçılmasının ardından yerel halka bulaşır ve kişiden kişiye yayılarak asıl etkisini gösterir. Genellikle salgınlar şeklinde yayılır ve insanların ölümüne neden olabilir. (Wikipedia)

Biyolojik silahlar, diğer silahlara nazaran daha geniş alanlara etki edebilirler. Ancak etkilerini çok sonra gösterirler. Bu yüzden biyolojik silahlara maruz kalanlar bunu daha sonra öğrenme imkânı bulurlar. Bu mikroorganizmalar sadece yaşayan organizmalara zarar verdikleri ve cansızlara zararı olmadığı için tercih sebebi olabilmektedir. Bu mikroorganizmaların üretilmesi kolaydır. Ancak etkileri insandan insana farklılık gösterebilir. Aynı hastalığa maruz kalanlardan biri ölürken diğeri tedavi ile iyileşebilir. Biyolojik silahların insan vücuduna yayılma yolları genellikle solunum yoluyla, sindirim yoluyla, deri yoluyla, üreme organları ve göz konjektivitaları yoluyla olmaktadır. Bu silahları kullanmak masum insanlara zarar verdiği için insan haklarına aykırıdır.

Genel olarak askeri amaçlı kullanılan mikrop ve virüslerin yayılmasıyla, kullanıldığı bölgede hastalıkların bulaşmasına yol açan kalıcıarızalara, toplu ölümlere sebep olabilen silahlara biyolojik silahlar denir. Biyolojik silahlar eski yunanlılar, Persler ve Romalılardan başlayarak bütün tarih süresince askeri ve politik maksatlarla kullanılmıştır. İlk insanlar, komşu kabilelerin kuyularına hayvan leşleri atarak içme sularına mikrop karıştırmışlardır. 1347 yılında Kırım savaşlarında Küfe şehrini kuşatan Tatarlar, veba salgınında ölenlerin cesetlerini mancınıklarla şehre fırlatarak hastalığın Cenevizliler arasında yayılmasını sağlayarak şehri zapt etmişlerdir. Tarihten bu tür örnekleri çoğaltmak mümkündür. 20. yy. başlarında biyolojik silahlar modern anlamda tüplerde muhafaza edilerek silah olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu silahların kullanımının olup olmadığı konusundaki iddialar aynı yüzyıl boyunca devam etmiştir. Örnek vermek gerekirse, 1939 – 1945 yıllarında Japonya, Çin’de asker ve sivillere karşı biyolojik silah kullanmakla suçlanmıştır. 1951 – 1953 yıllarında ise ABD, Çin’de ve Kuzey Kore’de biyolojik silah kullanmakla suçlanmıştır.

Biyolojik silahların yaygınca kullanılanları bakteriler, virüsler, riketsiyalar ve mantarlar gibi mikroorganizmalardır.

biyolojik silah nedir

Biyolojik silahların genel özellikleri:

Biyolojik silahlar diğer silahlara nazaran farklı özelliklere sahiptirler:

• Geniş bir bölge silahıdır: Püskürtme yoluyla aeresol (zerrecik) halinde atılmak suretiyle geniş bir bölgenin havasını kirleterek bölgeyi etkisi altına alır.

• Hedefi canlılardır: Biyolojik silahlar, kimyasal silahlarda olduğu gibi sadece canlı organizmaları etkilerler. Binalara, diğer eşya ve malzemeye hasar vermezler ve medenîyeti yok etmezler. Hedefi canlılar ve özellikle insandır. Evcil hayvanlar ve tarım bitkilerinde meydana getirdikleri zayiat, dolaylı olarak yine insanların zarar görmesi içindir.

• Etkileri anî değildir: Hastalığın ortaya çıkması, mikroorganizmaların kuluçka zamanı geçirmesi gerektiğinden bulguların çıkışı günler hatta haftalarca sürebilir.

• Nüfuz kabiliyeti fazladır: Diğer silâhların tesirlerinden koruyacak nitelikteki tahkimatlara ve mevzilere kolayca nüfuz eder ve personeli zayiata uğratırlar. Havanın girebildiği her yere girerler.

• Arazide keşifleri zordur: Arazide varlıkları, keşif ve tespiti (deteksiyonu) güçtür. Keşif işi ancak biyoloji veya bakteriyoloji laboratuarlarında yapılabilir.

• Tesirleri ayarlanabilir: Öldürücü tipte biyolojik maddeler kullanıldığı gibi saf dışı edici karakterde olan tipleri kullanılabilir. Bazı mikroorganizmalar, çok tehlikeli toksinler üretirler fakat toksinler kendi başlarına çoğalamazlar.

• Elde edilmesi ekonomik ve ucuz silâhlardır: Nükleer ve kimyasal silâhlara nazaran daha ucuza mal olurlar. İktisadi olarak geri kalmış uluslar da bu silâhları üretebilirler.

• Gizli yollarla ve sabotajla kullanılmaya çok elverişli silâhlardır: Sabotörler vasıtasıyla gerek insanlara gerekse hayvanlara ve tarım ürünlerine karşı kolayca kullanılabilirler.

• Uygun meteorolojik ve arazi şartlarında beklenen etkiyi gösterebilirler: Şayet meteorolojik şartlar ve arazi durumu müsait ise istenen etkiyi gösterirler. Yani etkileri meteorolojik şartlarla arazi şartlarına sıkıca bağlıdır.

• Depolaması kolaydır: Gerek depolama esnasında gerekse atılıp yayılmalarından sonra hastalık yapma güçleri azalabilir.


izmir escort
trabzon escort dns sunucusu yanıt vermiyor sex hikayeleri seks hikayeleri free porn muzik dinle