Dilekçe Hakkı Nedir?

Vatandaşlar kendileriyle veya kamuyla ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara ve TBMM ye yazıyla başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvuruların sonucu sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Dilekçe ile başvuran kendini ve toplumun menfaatini korumaya çalışmakta ikincisi yetkili makalar ve TBMM kendisine sunulan dilekçeleri kabul muhtevasını tetkik ve neticeyi dilekçe sahibine bildirmektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.

Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.

Dikkate Alınmayacak Dilekçeler:

  • Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
  • Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,
  • Dilekçede sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunmayanlar; İncelenemezler.

Dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem aşamalarının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca dilekçe sahibine bildirilir.

TBMM’ye gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır

Bakınız Dilekçe Kanunu: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/18571_3071.html

Etiket: Dilekçe Hakkı nedir, dilekçe hakkı nedir kısaca, dilekçe hakkı nedir nasıl kullanılır, dilekçe hakkı nedir kısa, dava hakkı nedir, dilekçe nedir, dilekçe hakkı nasıl kullanılır, dilekçe hakkı kanunu, dilekçe hakkı anayasa cevapları burada mazotkacakcisi.com’da.


izmir escort
trabzon escort dns sunucusu yanıt vermiyor sex hikayeleri seks hikayeleri free porn muzik dinle