Genetik Kavramlar Sözlüğü

Genetik günümüzde geleceğin ve insanın kendi sınırlarını aşmasındaki anahtar olarak görülmektedir.Bu nedenle genetik bilgisi günümüzde fazlaca önem arz etmektedir.Dolayısıyla genetiğe verilen önem ve ilgi günümüzde kat kat artmıştır.Genetik çalışmak isteyen arkadaşlar için genetiğe başlamadan önce bu kavramları ve anlamlarını öğrenmek konunun ilerleyen safhalarında çok büyük yarar sağlayacaktır.

 • Fenotip : Bir organizmanın gözle görünebilir karakterine denir.
 • Genotip : Bir organizmanın genetik yapısına denir.
 • Gen bozma : Bir genin aktivitesini durdurmak için seçilebilir bir işaret taşıyan DNA parçasını genetiğin teknikleri kullanılarak o genin içine ekleme işlemidir.
 • Genetik harita : Bir kromozom üzerinde bulunan genlerin hali hazırdaki düzenidir.
 • Klonlama vektörü : Gen eklenebilen ve replike olabilen genetik elementtir.
 • Konjugasyon : Hücreler arası temas ve plazmit içeren bir yapı aracılığıyla bir prokaryotik hücreden diğerine yapılan gen aktarım işlemidir.
 • Moleküler klonlama : Bir DNA parçasının izole edilmesi ve birlikte replike olabileceği uygun bir vektöre eklenmesi işlemidir.
 • Mutajen : Mutasyona sebep olan maddelere verilen isimdir.
 • Mutant : Genomunda mutasyon taşıyan organizmalara verilen isimdir.
 • Mutasyon : Bir organizmanın baz diziliminde meydana gelen  kalıtsal değişikliklerin genel adıdır.
 • Nokta mutasyonu : Tek bir baz çiftinde ortaya çıkan mutasyon çeşitlerine nokta mutasyonu adı verilir.
 • Oksotrof : Mutasyon sonucu bir besine gereksinim duymaya başlayan organizmalara verilen isimdir.
 • Plazmit : Hücre dışı formu olmayan kromozom dışı genetik elemente verilen isimdir.
 • Transdüksiyon : Konak genlerin bir virüsün transportluk yaparak iki hücre arasında taşınmasıdır.
 • Transformasyon : Bakteri genlerinin ya da serbest DNAnın aktarılması olayına verilen isimdir.
 • Yabanıl tip : Doğadan izole edilmiş olan bakteri suşuna verilen isimdir.
 • Transpozon : Transpozisyona katılan genlerin yanı sıra diğer bazı genleri de taşıyan bir trannspozon elementi çeşitidir.
 • Vektör : Replike edilmek üzere kendisine DNA eklenen canlı organizmalardır.

izmir escort
trabzon escort film izle 2017 cs go crosshair kafa topu dns sunucusu yanıt vermiyor sex hikayeleri seks hikayeleri free porn instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi porno izle