Mikroorganizmaların Fizyolojik Çeşitliği

Canlılık vasfına sahip her organizma hatta her hücre enerjiye dolayısıyla onu elde edebilecek bir mekanizmaya ihtiyaç duymaktadır. Fakat yaşamsal süreçte sadece enerji ihtiyacının karşılanması yeterli olmayacaktır. Bu enerji mekanizmasının yanında hücrenin replikasyon yapabilmesini sağlayacak ve sürekli olarak değişim gösteren çevre şartlarına adapte olmayı sağlayacak genetik mekanizmalara ihtiyaç duymaktadır.Fakat bu adaptasyon ve replikasyon olaylarının tamamı da yine enerjiye bağlıdır.Bu nedenle enerji kaynakları tüm canlılar için çok büyük önem arz etmektedir.Enerji doğada üç yol ile elde edilmektedir.

  1. Organik kimyasallar ile
  2. İnorganik kimyasallar ile
  3. Işık ile

Bu enerji eldesi yöntemlerine bağlı olarak mikroorganizmalarda fizyolojik çeşitlilikler ortaya çıkmıştır.Bu çeşitlerden kısaca bahsedelim.

KEMOORGANOTROFLAR

Dünyada var olan neredeyse tüm kimyasallar, bir veya birkaç mikroorganizma tarafından enerji elde etmek için kullanılabilir. Pek çok doğal hatta sentetik olarak üretilmiş organik bileşikler bile bu mikroorganizmalar tarafından parçalanabilmektedir. Bazı mikroorganizmalar ise sadece oksijen varlığında bile organik bileşiklerden ATP eldesi yapabilirler.Bu tür organizmalara aeroblar denir.Diğerleri enerjiyi sadece oksijenin olmadığı ortamlarda elde edebilirler.Bu tür mikroorganizmalara ise anaeroblar adı verilir.Enerjilerini kimyasal bileşiklerden elde eden bu mikroorganizmaların bulunduğu guruba ise kemoorganotroflar denir.

KEMOLİTOTROFLAR

Prokaryot yapıdaki bazı mikroorganizmalar enerjilerini inorganik bileşiklerden elde etmektedirler.Bu mikroorganizmalarda bulunan metabolizmaya kemolitotrofi adı verilir.Bu çeşit metabolizmaya sahip olan canlılara ise kemolitotroflar adı verilir.

FOTOTROFLAR

Işığı enerji kaynağı olarak kullanmalarına izin veren özelleşmiş pigmentlere sahip mikroorganizmaların oluşturduğu guruba fototroflar adı verilir. Pigmentlere sahip oldukları için hücreleri renklidir.


izmir escort
trabzon escort dns sunucusu yanıt vermiyor sex hikayeleri seks hikayeleri free porn tipobet didim escort didim escort didim escort kemer escort kemer escort kemer escort kuşadası escort kuşadası escort kuşadası escort kuşadası escort şile escort şile escort şile escort mersin escort