Moleküler İmmünoloji Anahtar Kavramlar Sözlüğü

Moleküler immünoloji çalışan arkadaşlar için hayati önem taşıyan ve konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayan kilit taşı gibi kelimeler ve anlamlarını derledim.Moleküler immünolojiye başlamadan önce bu kelimeleri ve anlamlarını bilmenizi şiddetle tavsiye ederim.

 • Agretop :MHC proteinlerinin tanıdığı işlenmiş bir antijen kısmıdır.
 • Anerji :Etkin hücrelerin nötralizasyonu ile spesifik antijenlere immün bir yanıt üretememe durumudur.
 • Antikor :B hücrelerinin ürettiği bir proteindir.Antijenle etkileşime girer.Diğer bir adı ise immünoglobin’dir.
 • Apoptoziz :Programlı hücre ölümüne verilen isimdir.
 • Aşırı değişken bölge :Antikorların veya TCR’lerin değişken domainlerinin amino asit sekansındaki değişmeye denir.Antijen ile moleküler temasların çoğunda etkin rol oynar.
 • Başlıca doku uygunluk kompleksi(MHC) :Antijen işleme ve sunmada önemli çeşitli hücre-yüzey proteinlerin kodlanmasından sorumlu genetik bir bölgedir.
 • Domain :Bir proteinin belirli bir yapı ve fonksiyona sahip bir bölgesine verilen isimdir.
 • Epitop :Bir antijenin bir antikor veya bit T hücresi reseptörü tarafından tanınan kısmına denir.
 • HLA :İnsanlardaki lökositlerin antijenine denir.
 • İmmünoglobulin :B hücreleri tarafından üretilen çözünür bir proteindir.Diğer bir adı antikordur.
 • Kemokin :Çeşitli hücreler tarafından üretilebilen küçük bir çözünür proteindir.Hedef hücrelerde immüniteyi ve yangısal tepkileri ayarlar.
 • Klonal delesyon :Yararsız veya kendine reaktif klonların öldürülmesiyle timusta T hücrelerinin seçimine denir.
 • Negatif seçim: Timusta kendi antijenleriyle etkileşen T hücrelerinde yapılan T hücre seçim işlemidir.
 • Patern tanıma molekülü (PMR):Patojenle bağıntılı moleküler bir paterni tanıyan bir proteindir.
 • T hücre reseptörü :T hücreleri yüzeyinde antijene spesifik  reseptör proteinidir.
 • Somatik hipermutasyon :İmmünoglobulin genlerinde, diğer genlerde gözlenenden daha fazla oranlarda mutasyonlara rastlanmasıdır.
 • Polimorfizm :Bir lokusta sık olarak çoklu alellerin oluşması olayıdır.

izmir escort
trabzon escort dns sunucusu yanıt vermiyor sex hikayeleri seks hikayeleri free porn muzik dinle