Venüs (Afrodit) Kimdir?

Venüs (Gen. Veneris) Roma mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası Eski Yunan mitolojisinde Aphrodite‘ye, eski Arap mitolojisinde ise Zühre‘ye karşılık geldiği kabul edilir.Gigantlar arasındaki karşıtı Periboia‘dır. Cinsel ilişkiyle bulaşan (Zührevi) hastalıklara Venerik hastalıklar denmiştir. “Veneroloji” uzmanlık dalı da bu isimden kaynaklanır. Astronomideki Venüs gezegeni (Venüs yıldızı) de bu tanrıçaya izafeten adlandırılmıştır.

Afrodit’in doğumu çeşitli varsayımlar bulunmaktadır. Homeros tanrıçanın Zeus ile Okeanos kızı Dione’den doğduğunu anlatırken, Hesiodos Theogonia’da bu tanrıçanın denizin köpüklü dalgalarından doğduğunu iddia etmektedir.

Afrodit ölümlü ve tanrı birçok kişiyle birlikte olduysa da, sadece tanrı Hephaistos ile evlenmiştir. İstemeyerek yaptığı bu evlilik boyunca tanrıça kocasını Ares ile aldatır. Bu yasak ilişkisinden Phobos(Korku), Deimos(Dehşet) ve Harmonia(Uyum) doğar. Diğer önemli tanrı sevgilisi ise Hermes’tir. Bu beraberliğinde Hermaphroditos doğar. Bunun yanı sıra Adonis ve Ankhises ile ilişkileri vardır. Frigya prensesi kılığına girerek ilişki kurduğu Ankhises’ten olan çocuğu Aeneas ve diğer bir başka tanrı çocuğu Eros en ünlü çocuklarıdır.

Venüs (Afrodit)  çocukları Eros, Aeneas, Hermaphroditos,Harmonia, Phobos, Deimos,Anteros, Priapos, Himeros, Beroe,Herophilos, Astynoos, Eryx,Rhodos’dur.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Afrodit


izmir escort
trabzon escort dns sunucusu yanıt vermiyor sex hikayeleri seks hikayeleri free porn muzik dinle